Luovat ratkaisut syntyvät, kun erilaiset näkökulmat tulevat yhteen. Yhdessä ajattelu syventyy, kun vuorovaikutuksen laatu on dialogista ja annamme huomion yhteiselle kokonaisuudelle. Dialogisen tilan luomisessa auttaa osaava fasilitointi.

 

Dialogi. U-prosessi. We-space.