Monimutkaistuvassa maailmassa on yhä vähemmän yksinkertaisia vastauksia. Tarvitsemme uusia taitoja menestyäksemme muuttuvissa olosuhteissa ja erilaisissa yhteistyöverkostoissa. Kuinka toimia systeemien kannalta viisaasti ja hyödyntää itseohjautuvuutta?

Syysteeminen viisaus. Psykologinen ja henkinen kasvu. Vaikuttaminen. Monimutkaistuva maailma, tavoitteeseen pääseminen. Päämäärä. Hiljentyminen.