Ihmiselle on luontaista pyrkiä oppimaan ja kehittymään. Organisaatiot pyrkivät kehittymään ja löytämään uusia tapoja menestyä, uusia tapoja palvella paremmin asiakkaitaan ja olemassa olonsa tarkoitustaan. Työelämän ja toimintaympäristöjen muuttuessa uudistumiskyvystä on tullut keskeinen menestystekijä. Uudistumiskykymme on lähtöisin mielestämme ja ajattelustamme. Teknologioiden kehittymisestä huolimatta yhä keskeisempää on, miten me ihmiset johdamme itseämme ja toimimme yhdessä toistemme kanssa.

Kehittyminen ja oppiminen ei aina ole mutkatonta. Joskus kohtaamme esteitä tiellämme, on kuin emme pääsisi eteenpäin. Ehkä tarvitsemme vähän enemmän tukea ja kannustusta, uskoa päämäärämme merkityksellisyyteen ja saavutettavuuteen. Tai tilaa nähdä selkeämmin itsemme ja mihin olemme pyrkimässä, uutta näkökulmaa tekemiseen. Kenties yhteistyösuhteissamme ja siinä, miten kohtaamme toisemme ja viestimme toistemme kanssa, olisi kehittämisen varaa.

Ammatillinen kasvu on yhä keskeisempää bisneksen kasvulle ja toiminnan kehittymiselle. Ammatillinen kasvu on paljon muutakin kuin oman erityisosaamisen syventämistä. Parhaimmillaan ammatillinen kasvu on yksinkertaisia oivalluksen hetkiä. On ilo löytää uutta ja nähdä uusia mahdollisuuksia.